Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

EUFOR - Snage Europske unije u Bosni i Hercegovini

O nama

Obezbjeđuje održavanje sigurnog i stabilnog okruženja te izgradnju
kapaciteta i obuku Oružanih snaga BiH.Adresa Kamp BUTMIR, 71000 Sarajevo
Telefonski broj +387 (0)33495216
Broj faksa +387 (0)33 495221
E-mail

euforpio@eufor.europa.eu

Internet http://www.euforbih.org/
Facebook https://www.facebook.com/euforbih
Twitter https://www.twitter.com/euforbih
YouTube http://www.youtube.com/euforbih
Flickr
http://www.flickr.com/euforalthea