Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada EstonijeAmbasada Estonije


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Estonije
O nama Nema predstavništo / diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini.
Adresa Ministarstvo vanjskih poslova
Islandi väljak 1,
15049 Tallinn,
Estonia
Telefonski broj + (372) 637 7260, + (372) 637 7000;
Broj faksa + (372) 637 7299
E-mail Arti.Hilpus@mfa.ee
Internet http://www.vm.ee
Ostale informacije Radno vrijeme konzularnog odjela:
utorak – četvrtak: 10:00 - 13:00