Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Danske Ambasada Danske


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Danske
O nama Sporazum o viznim olakšicama nije primjenjiv za Dansku. Ambasada Švedske u Sarajevu predstavlja Dansku u Bosni i Hercegovini u sklopu Šengenskog sporazuma, i obrađuje zahtjeve za šengenske vize u ime Danske. Od 20. januara 2012.godine, pa do daljnjeg, Ambasada Švedske u Sarajevu prima zahtjeve za šengenske vize od osoba čija je glavna svrha putovanje u ili posjeta Danskoj. Zvanični sporazum Švedske da zastupa Dansku u Bosni i Hercegovini je postignut 19. januara, 2012.godine. Zvanični ugovor ne uključuje druge vrste aplikacija, kao što su stambene ili radne dozvole.
Adresa Ferhadija 20
71000 Sarajevo
Telefonski broj +387 33 276 030
Broj faksa +387 33 276 060
E-mail ambassaden.sarajevo@foreign.ministry.se
Internet http://www.swedenabroad.com/sarajevo
Ostale informacije Osobe koje namjeravaju da putuju u Dansku u druge svrhe, a ne samo u svrhu kratke posjete do 90 dana (viza C), trebaju da se obrate direktno Danskoj imigracijskoj službi putem njihove Internet stranice: http://www.newtodenmark.dk/,

ili da kontaktiraju:

Ambasada Danske u Sloveniji
EuroCenter, Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
+ (386 1) 43 80 800
+ (386 1) 43 17 417
ljuamb@um.dk