Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
Adresa Mehmeda Spahe 16, 71000 Sarajevo
Telefonski broj 033 251 640
Broj faksa 033 472 434
E-mail croemb.sarajevo@mvep.hr
Internet http://ba.mvp.hr
Facebook https://www.facebook.com/pages/Ministarstvo-vanjskih-i-europskih-poslova/506453726037312
Twitter https://twitter.com/MVEP_hr
YouTube http://www.youtube.com/mveprh
Flikr http://www.flickr.com/photos/mvep_rh/
Ostale informacije Konzularni odjel
Skenderija 17, 71000 Sarajevo
Tel: (00 387) 033 277 100
Faks: (00 387) 033 650 328
E-mail: crocons.sarajevo@mvep.hr

Konzularne informacije:
http://ba.mvp.hr/?mh=138&mv=893