Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Kipra u MađarskojAmbasada Kipra u Mađarskoj


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Kipra u Mađarskoj
O nama Nema predstavništo / diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini.
Adresa V. Dorottya ut. 3,
1051 Budimpešta
Mađarska
Telefonski broj +(36 1) 266 1330
Broj faksa +(36 1) 266 0538
E-mail cypembhu@t-online.hu