Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Republike Bugarske u Bosni i HercegoviniAmbasada Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini
Adresa ul. Radnička 30, 71000 Sarajevo, BiH
Telefonski broj +387 33 668 191
Linija za hitne slučajeve poslije radnog vremena: +387 603 210 397
Broj faksa +387 33 668 189
E-mail Embassy.Sarajevo@mfa.bg
Internet http://www.mfa.bg/embassies/bosniaherzegovina