Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Kraljevine ŠpanijeAmbasada Kraljevine Španije


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Kraljevine Španije
Adresa Maguda 18, 71000 Sarajevo
Telefonski broj 033 584 000
Broj faksa 033 239 155 ;
033 239 355 (Konzularni sekretar)
E-mail emb.sarajevo@maec.es
Internet http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SARAJEVO/es/Paginas/inicio.aspx