Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Ambasada Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini
Adresa Bentbaša 7, 71000 Sarajevo
Telefonski broj +387 33 572 450, 271-260
Broj faksa +387 33 271 270
E-mail vsa@gov.si
Internet http://sarajevo.veleposlanistvo.si
Twitter http://www.twitter.com/SLOinBIH