Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Republike SlovačkeAmbasada Republike Slovačke


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Republike Slovačke
O nama Uloga i dužnost ambasade Republike Slovačke u Sarajevu je da štiti interese Republike Slovačke u Bosni i Hercegovini i radi na razvoju međusobnih bilateralnih odnosa između Republike Slovačke i Bosne i Hercegovine u političkom, ekonomskom, kulturnom, obrazovnom i naučnom području.
Adresa Trnovska 6, 71000 Sarajevo
Telefonski broj +387 33 716 440
Broj faksa +387 33 716 410
E-mail emb.sarajevo@mzv.sk
Internet http://www.mzv.sk/sarajevo