Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Rumunije u Bosni i Hercegovini Ambasada Rumunije u Bosni i Hercegovini


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Rumunije u Bosni i Hercegovini
Adresa Cobanija 28, 71000 Sarajevo
Telefonski broj 033 207 447
Broj faksa 033 668 940
E-mail rumunska@bih.net.ba