Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH
O nama Nema predstavništo / diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini.
Ambasada Portugala u Hrvatskoj i Srbiji izdaju vize građanima BiH.
Adresa Ambasada Portugala in Hrvatskoj:
Trg Bana Jelačića 5/2
10000 Zagreb, Hrvatska

Ambasada Portugala u Srbiji:
Vladimira Gacinovica 4
11040 Beograd, Srbija
Telefonski broj Hrvatska: + 385 1 488 22 10
Srbija: + 381 11 266 28 95
Broj faksa Hrvatska: +385 1 492 06 63
Srbija: + 381 11 2662 892
E-mail Hrvatska: emb.poft.zagreb@zg.te-com.hr
Srbija: embporbg@yubc.net