Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i HercegoviniAmbasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini
Adresa Grbavička 4/I, 71000 Sarajevo
Telefonski broj 00387 33 562 600
Broj faksa 00387 33 223 413
E-mail SAR@minbuza.nl
Internet http://www.mfa.nl/sar