Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Diplomatski ured - ambasada Belgije u BiHDiplomatski ured - ambasada Belgije u BiH


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Diplomatski ured - ambasada Belgije u BiH
Adresa Grbavica 4, 71000 Sarajevo
Telefonski broj 033 208 362
Broj faksa 033 207 462
E-mail sarajevo@diplobel.fed.be
Internet http://www.diplomatie.be/sarajevo