Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada MalteAmbasada Malte


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Malte
O nama Nema predstavništo / diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini.
Adresa Ministarstvo vanjskih poslova
Palazzo Parisio, Merchants Street Valletta,
Malta;
Telefonski broj + (35 6 21) 242 191
Broj faksa + (35 6 21) 237 063
E-mail carmel.inguanez@magnet.mt