Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada LuksemburgaAmbasada Luksemburga


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Luksemburga
O nama Nema predstavništo / diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini.
Adresa Ministarstvo vanjskih poslova
5 rue Notre Dame,
L-2240 Luksemburg
Telefonski broj (+352) 247 82332
Broj faksa (+352) 22 19 89
E-mail sarajevo.amb@mae.etat.lu;
sandra.thein@mae.etat.lu