Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Litvanije u BudimpeštiAmbasada Litvanije u Budimpešti


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Litvanije u Budimpešti
O nama Nema predstavništo / diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini.
Ambasada u Budimpešti u Mađarskoj izdaje vize za građane BiH.
Adresa Deak Ferenc utca 15,
H-1052 Budimpešta,
Mađarska
Telefonski broj + (361) 224 7910
Broj faksa + (361) 202 3995
E-mail amb.hu@mfa.lt or litvania@litvania.hu
Internet http://www.hu.mfa.lt