Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada MađarskeAmbasada Mađarske


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Mađarske
Adresa Splitska 2, 71000 Sarajevo
Telefonski broj 00 387 33 216-512
Broj faksa 00 387 33 268-930
E-mail mission.SJJ@mfa.gov.hu
Internet http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium