Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Ambasada Austrije u Bosni i HercegoviniAmbasada Austrije u Bosni i Hercegovini


Naziv Ambasade / EU organizacije u BiH Ambasada Austrije u Bosni i Hercegovini
Adresa Džidžikovac 7, 71000 Sarajevo
Telefonski broj 033 279 400
Broj faksa 033 668 339
E-mail sarajewo-ob@bmeia.gv.at
Internet http://www.bmeia.gv.at/sarajewo